اخبار و اطلاعیه ها

مدیر سایت ۰۶ آبان ۱۳۹۷

Your web blog won't simply showcase your goods, it is also going to take your innovative suggestions and convey them to brides and grooms being. Please note that will you do not discover their website it might mean one of two things. You can actually put that on your web page. It's rather easy to generate a web site by yourself. Additionally , wedding websites generally offer you absolutely free hosting or maybe a number of price packages to install any price range. Developing a personal website for wedding is not a rocket scientific research. ...

مدیر سایت ۰۶ آبان ۱۳۹۷

Your web blog won't just showcase the goods, additionally it is going to record your imaginative suggestions and convey these to brides and grooms to get. Please note which should you do not discover their website it could mean one of two things. It is possible to put that on www.tanganyikaexport.com your web page. It's rather easy to help to make a web site for your self. Additionally , wedding party websites generally offer you free of charge hosting or a number of expense packages to fit any spending budget. Developing a personal website for the purpose of wedding ...

مدیر سایت ۰۶ آبان ۱۳۹۷

Your site won't just showcase your goods, it is also going to catch your imaginative suggestions and convey those to brides and grooms to get. Please note that will you do not discover their website it might mean one of two things. One could put that on www.ventkrs.cf your internet site. It's somewhat easy to help to make a web site by yourself. Additionally , marriage ceremony websites generally offer you cost-free hosting or a number of price packages to match any price range. Developing a personal website with regards to wedding is not a rocket science. ...

مدیر سایت ۰۶ آبان ۱۳۹۷

Your web site won't only showcase the goods, additionally it is going to get your creative suggestions and convey these to brides and grooms to become. Please note which will you do not discover their website it may mean one of two things. It is possible to put that on your site. It's alternatively easy to make a web site for your self. Additionally , wedding websites generally offer you absolutely free hosting or possibly a number of cost packages to slip any price range. Developing a personal website with regards to wedding isn't a rocket research. ...

مدیر سایت ۰۶ آبان ۱۳۹۷

Your internet site won't only showcase the goods, it is also going to catch your creative suggestions and convey these to brides and grooms to become. Please note that will you do not discover their website it could mean one of two things. It's possible to put that on your web page. It's somewhat easy to produce a web site for your own. Additionally , marriage websites generally offer you absolutely free hosting or maybe a number of expense packages to adjust to any finances. Developing a personal website to get wedding is not a rocket scientific disciplines. ...

مدیر سایت ۰۶ آبان ۱۳۹۷

Your websites won't only showcase the goods, several charging going to get your innovative suggestions and convey those to brides and grooms to be. Please note that ought to you do not discover their website it might mean 1 of 2 things. One could put that on sohrabmj.ir your web page. It's alternatively easy to generate a web site for your own. Additionally , wedding party websites generally offer you free hosting or maybe a number of price packages to slip any spending plan. Developing a personal website for wedding isn't a rocket scientific disciplines. The ...

مدیر سایت ۰۶ آبان ۱۳۹۷

Your websites won't simply showcase the goods, it is also going to take your innovative suggestions and convey these to brides and grooms for being. Please note that should you do not discover their website it may mean 1 of 2 things. One could put that on your web page. It's alternatively easy to make a web site for your own. Additionally , wedding websites generally offer you no cost hosting or maybe a number of expense packages to fit any funds. Developing a personal website intended for wedding is not a rocket scientific disciplines. ...

مدیر سایت ۰۷ فروردین ۱۳۹۵

استانداردهای لازم الاجرا از ابتدای سال ۱۳۹۵ برای واحدهای گزارشگر بخش عمومی استاندارد مصوب شماره ۷ حسابداری بخش عمومی استاندارد مصوب شماره ۸ حسابداری بخش عمومی استاندارد مصوب شماره۹ حسابداری بخش عمومی

adminprz ۰۶ اسفند ۱۳۹۴

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری، این کارگاه آموزشی با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی ،پارک علم و فناوری، دانشگاه ها و مراکز آموزشی استان با حضور غریب به ۲۰۰ نفر از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و کارشناسان دستگاه های دولتی به منظور آشنایی با نحوه تامین مالی ایده های جدید در بازار سرمایه ، در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان،  کارگاه آموزشی بورس ایده با همکاری شرکت کارگزاری آراد ایرانیان و با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از دانشجویان، صاحبان ...

adminprz ۰۶ اسفند ۱۳۹۴

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان، در جلسه ذیحسابان استان که با حضور مشاور وزیر اقتصاد و مدیر کل امور استان های وزارت اقتصاد برگزار شد، حسین دهقانی با ارایه گزارشی از روند نظارت مالی در استان گفت: مسیر نظارت مالی در استان مسیر درستی است. دهقانی گفت: الان حسابداری تعهدی در استان که در راستای اولویت های راهبردی وزارت مبنی بر شفافیت مالی است اجرا شده است و این امر می تواند به شفافیت وارایه اطلاعات درست از میزان دارایی ها ودرآمدهای دولت کمک کند و تصمیم گیران را در این زمینه یاری دهد. وی ...

تمامی حقوق برای شرکت پیام رسان اندیشه مهرسینا محفوظ میباشد.

Scroll to Top