نرم افزار بهای تمام شده

نرم افزار بهای تمام شده

مدیر سایت ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

از طریق این برنامه امکان محاسبه هزینه تمام شده و بهای تمام شده با لحاظ نمودن ضرایب و فرمولها وجود دارد.
• محاسبه هزینه تمام شده
• وارد نمودن ضرایب و فرمولهای محاسبه قیمت تمام شده
• محاسبه قیمت تمام شده

تمامی حقوق برای شرکت پیام رسان اندیشه مهرسینا محفوظ میباشد.

Scroll to Top