نرم افزار تسهیلات

نرم افزار تسهیلات

مدیر سایت ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

امروزه نیاز به سیستمهای مکانیزه برای مدیریت حسابهای اعضای صندوق بخصوص زمانیکه تعداد اعضای صندوق در حال افزایش میباشد برای صاحبان صندوق امری ضروریست.شرکت پیام رسان زاگرس برای صندوقهای خانوادگی، سازمانی و تعاونیهای اعتبار پیاده سازی شده است. صندوقهای درون سازمانی میتوانند شامل صندوق رفاه پرسنل و تعاونی اعتبار پرسنل شرکتها، سازمانها و موسسات باشد.

تمامی حقوق برای شرکت پیام رسان اندیشه مهرسینا محفوظ میباشد.

Scroll to Top