نرم افزار صورتهای مالی

نرم افزار صورتهای مالی

مدیر سایت ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

برنامه صورتهای مالی برای تولید گزارشات استاندارد صورتهای مالی مورد تایید سازمان حسابرسی کل کشور تهیه گردیده است.
• گزارش صورت وضعیت مالی
• گزارش صورت تغییرات در وضعیت مالی
• گزارش گردش حساب تغییرات در ارزش خالص
• گزارش صورت مقایسه بودجه
• مدیریت یادداشتهای مالی

تمامی حقوق برای شرکت پیام رسان اندیشه مهرسینا محفوظ میباشد.

Scroll to Top