نرم افزار مدیریت املاک

نرم افزار مدیریت املاک

مدیر سایت ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قابلیت تعریف و ثبت مناطق جغرافیایی و واحدهای سازمانی و انواع امکانات کاربری سند، تاسیسات، قراداد کارشناسی، انواع بهسازی، ارزیابی، سقف، اسکلت و … در این برنامه امکان پذیر می باشد.
• قابلیت ثبت انواع ملک با وضعیتهای مختلف ملکی و قراردادهای مربوط به هر کدام
• تراکنشهای ملکی مشتمل بر : انشعابات، تاسیسات، امکانات، طبقات، واحدها، مدارک بهسازی و نوسازی، کارشناسی ملک، بیمه، حوادث و مزایده

تمامی حقوق برای شرکت پیام رسان اندیشه مهرسینا محفوظ میباشد.

Scroll to Top