برنامه تقویم کاری

برنامه تقویم کاری

مدیر سایت ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

برنامه تقویم کاری برای ثبت رویدادها، کارها و یادداشتها مورد استفاده قرار می گیرد .
• ثبت تاریخ و ساعت جلسات و قرارهای کاری
• یادآوری برنامه ها و رویدادها
• هشدار رویدادها و کارها قبل از رسیدن به زمان و تاریخ مورد نظر

تمامی حقوق برای شرکت پیام رسان اندیشه مهرسینا محفوظ میباشد.

Scroll to Top